Dit zijn de nieuwe btw-regels voor e-commerce

5 okt 2021

Leestijd: 3 Minuten
Home » Blogs » E-commerce » Dit zijn de nieuwe btw-regels voor e-commerce

Verkoop je via een webshop aan particulieren in andere EU-landen? Dan krijg je vanaf 1 juli 2021 te maken met nieuwe btw-regels. De Europese Unie (EU) heeft dit besloten om een gelijk speelveld te creëren voor ondernemers binnen en buiten de EU. Daarnaast wil de EU de btw-wetgeving moderniseren en uniform maken. Het uitgangspunt van de EU met deze nieuwe regels is dat de btw wordt geheven in het land van ontvangst, ongeacht waar de goederen of diensten vandaan komen.

De btw-regels die per 1 juli 2021 zijn ingegaan voor ondernemers luiden als volgt:

 • Één drempelbedrag voor het btw-tarief in Europa
 • Geen btw-vrijstelling meer bij invoer tot en met 22 euro
 • Platforms krijgen rol bij btw aangifte

Btw-tarief van land van de klant

Voor de zogeheten intra-EU afstandsverkopen werden voorheen afzonderlijke drempelbedragen per EU-land bepaald. Deze regel is per 1 juli 2021 komen te vervallen en in plaats daarvan is er één drempelbedrag van 10.000 euro voor alle EU-landen waarin producten worden verkocht.

Als je als ondernemer onder het drempelbedrag van 10.000,- blijft (aan buitenlandse verkopen in EU-landen), mag je als Nederlandse webshop gewoon de Nederlandse btw in rekening blijven brengen. Wel moet je als ondernemer aan de volgende randvoorwaarden voldoen:

 • Het transport van de zending begint in Nederland
 • De onderneming heeft een vestiging in een EU-land.

Als je als ondernemer het drempelbedrag van 10.000 euro (aan buitenlandse verkopen) overschrijdt, wordt het buitenlandse btw-tarief (het land van de klant) in rekening gebracht. De mini One Stop Shop regeling (MOSS-regeling) is per 1 juli 2021 komen te vervallen en vervangen door de per 1 april 2021 ingestelde unieregeling van het éénloketsysteem (OSS) van de Belastingdienst. 

De verschuldigde btw geef je aan via het éénloketsysteem en draag je af aan de Nederlandse Belastingdienst. Zij betalen de btw vervolgens door aan de buitenlandse landen waar jouw klanten gevestigd zijn.

Als gevolg van de nieuwe btw-regels moet je weten hoeveel btw je in welk land verschuldigd bent. Kijk daarom kritisch naar je administratie, boekhoudsysteem, verkoopplatform en gehanteerde prijzen.

Geen btw-vrijstelling meer bij invoer

Een andere regeling die is gewijzigd voor webshops is het vervallen van de btw-vrijstelling. Voorheen konden zendingen met een waarde van 22 euro of lager een vrijstelling krijgen van de invoer-btw. 

Vanaf 1 juli 2021 wordt er Nederlandse btw (21 procent) geheven op pakketten onder de 22 euro (die van buiten de EU worden ingevoerd en geleverd).

Let op!
Voor verkopers die deze btw-afdracht voor rekening van hun particuliere ontvanger laten, komen daar de inklaringskosten (vaste tarieven per pakketdienst) en invoerrechten (bij goederen boven de 150 euro) bovenop.

Platforms krijgen rol bij aangifte

Platforms waarop goederen aan consumenten worden verkocht zijn vanaf heden in een aantal gevallen verantwoordelijk voor de btw-afdracht over diezelfde producten. Daarbij dient het platform een ‘actieve’ rol te spelen, waarbij het niet alleen vraag en aanbod digitaal bij elkaar brengt maar ook de bestellingen en betalingen faciliteert. In dat geval is het platform de btw verschuldigd in het land waar de klant woont. Er is sprake van facilitering wanneer:

 • Er een elektronische interface wordt gebruikt waar afnemers en leveranciers met elkaar in contact worden gebracht
 • Het platform direct of indirect een of meer algemene voorwaarden voor over de levering bepaalt
 • Het platform direct of indirect betrokken is bij de facturatie van de afnemer. Denk aan het aangeven wat de prijs is en het in ontvangst nemen van betaalgegevens van de consument
 • Het platform is direct of indirect betrokken bij de bestelling of aflevering van goederen. Dit is al het geval als er op de website een winkelmandje aanwezig is waar websitebezoekers hun producten in kunnen plaatsen en bestellen.

In de andere gevallen ben je zelf als ondernemer echter verantwoordelijk voor de btw-afdracht. Bijvoorbeeld als de afstandsverkopen binnen de Europese Unie plaatsvinden, waarbij ook de leverancier in de EU is gevestigd. De meeste Nederlandse platforms zullen dan ook niet te maken krijgen met deze regel.
Voor ondernemers gelden de volgende voorwaarden:

 • Je bent een leverancier die via het platform goederen levert aan consumenten in de EU
 • De waarde van de goederen bedraagt maximaal 150 euro is
 • De goederen worden ingevoerd in de EU

Indien je via je webshop een zending verstuurt van boven de 150 euro ben je ook btw verschuldigd wanneer je de levering naar consumenten buiten de EU verstuurt.

Verzend je goederen van buiten de EU rechtstreeks naar klanten binnen de EU? Houdt dan rekening met een grotere btw-verplichting of meer aansprakelijkheid.

Wat betekenen deze nieuwe btw-regels voor mij als ondernemer?

Zoals je ziet is er per 1 juli 2021 het nodige veranderd in de btw-regels. Het is daarom van belang dat je de facturen en administratie van je webshop hierop aanpast. Om deze financiële gegevens in orde te maken kun je als ondernemer gebruikmaken van het éénloketsysteem van de Belastingdienst.

Wil je meer weten over wat de nieuwe btw-regels specifiek voor jouw bedrijf betekenen? Neem dan contact op met Booky.

Dit is wat Booky doet voor ondernemers

Administratie

Jaarrekening

Advies

Belastingen