Verkopen via Bol.com: Waar krijg ik mee te maken qua administratie en belastingen?

6 mei 2023

Leestijd: 5 Minuten
Home » Blogs » E-commerce » Verkopen via Bol.com: Waar krijg ik mee te maken qua administratie en belastingen?

Bol.com is misschien wel de populairste en bekendste marketplace in Nederland. Sinds 2011 biedt Bol.com aan externe verkopers de mogelijkheid om hun producten via het platform te verkopen. Dit is de afgelopen jaren erg in trek door de laagdrempeligheid om te beginnen en de miljoenen aan potentiële klanten die je er in één klap bij krijgt. Het is hierbij natuurlijk belangrijk om op de hoogte te zijn van de complexe belastingregels, die bij e-commerce om de hoek komen kijken. In deze blog leggen we de belangrijkste punten aan je uit!

Inkopen uit China of buiten de EU

De kans is groot dat het product dat je wilt gaan verkopen afkomstig en geproduceerd is in China of een ander Aziatisch land. Door de lage productiekosten is dit natuurlijk erg aantrekkelijk voor handelaren. 

Bij het inkopen en importeren van goederen uit China of andere landen buiten de Europese Unie (EU) krijg je naast de douane ook te maken met invoerrechten en btw bij invoer

Invoerrechten

Over de goederen die je importeert uit landen buiten de EU betaal je invoerrechten. Bedraagt de waarde van je goederen (inclusief verzend- en verzekeringskosten) maximaal 150 euro? Dan geldt er een vrijstelling en betaal je dus geen invoerrechten.

Hoeveel invoerrechten je betaalt, verschilt per product. Het zal in ieder geval tussen 0 en 17% zijn van de waarde van de goederen. Zo betaal je bijvoorbeeld geen invoerrechten over elektronische apparaten, maar wel de volle pond over schoeisel. Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie over de meest gekochte producten.

BTW bij invoer

Bij het inkopen van goederen buiten de EU krijg je van de leverancier in de meeste gevallen een factuur zonder btw. Het btw-bedrag ben je namelijk pas verschuldigd bij aankomst van de zending in Nederland bij de douane. 

Over de douanewaarde van de goederen (vaak het bedrag dat je betaald hebt voor de zending) die je importeert, wordt Nederlandse btw gerekend die je dient te voldoen. In de praktijk wordt deze btw meestal voorgeschoten door de bezorgdiensten als DHL, FedEx etc. Bij ontvangst van de zending ontvang je een factuur met daarop de Nederlandse btw. 

Wanneer je recht hebt op btw-aftrek, betaal je de btw over de goederen die je inkoopt. Deze kun je later weer terugvorderen bij de Belastingdienst. Per saldo heb je dus geen extra btw betaald. 

Als je vaker goederen importeert, kan het voorschieten van de btw nadelig zijn voor de cashflow van je bedrijf. In dat geval is het handig om een Vergunning artikel 23 aan te vragen.

Vergunning artikel 23

Bij het importeren van goederen vanuit landen buiten de EU betaal je normaal gesproken btw. Met een vergunning artikel 23 is het mogelijk om in plaats van de btw daadwerkelijk te betalen bij aankomst van de zending in Nederland, dit te verschuiven naar de btw-aangifte

In de btw-aangifte geef je je import aan en neem je het btw-bedrag ook meteen mee als voorbelasting. Voor ondernemers die regelmatig goederen importeren vanuit landen buiten de EU helpt dit enorm voor de cashflow.

Voor het verkrijgen van een vergunning artikel 23 dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je woont als ondernemer in Nederland of je bent daar gevestigd.
  • Je voert regelmatig goederen in uit niet-EU-landen.
  • Je voert een aparte administratie waaruit eenvoudig blijkt hoeveel btw je bij invoer moet betalen.
  • Je doet per maand of per kwartaal de aangifte voor de btw.

Indien je voldoet aan de voorwaarden voor het aanvragen van de artikel 23 vergunning, kan je dit doen door het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen naar de Belastingdienst. 

Als je gebruik maakt van de kleineondernemersregeling (KOR) is het niet mogelijk om deze vergunning te krijgen, omdat je al vrijgesteld bent van de btw.

Inkopen uit Europa

Binnen de EU geldt er een vrij verkeer van goederen. Je hoeft daarom geen invoerrechten te betalen en in de meeste gevallen heb je ook niet te maken met de douane.

Bij het inkopen van goederen uit een ander EU-land mag de leverancier het 0% btw-tarief toepassen. Je hoeft dus geen btw te betalen. Dit scheelt natuurlijk in de cashflow. Hiervoor is het wel belangrijk dat jouw btw-nummer en het btw-nummer van de leverancier bekend en geldig zijn. Beide btw-nummers moeten overigens ook op de factuur vermeld staan.

Transacties tussen Europese bedrijven worden ook wel intracommunautaire prestaties genoemd. Het inkopen van goederen of diensten bij een ander Europees bedrijf is een intracommunautaire verwerving en het verkopen van goederen of diensten aan een ander Europees bedrijf noem je een intracommunautaire levering.

Verkopen naar Europa (B2B)

Zoals eerder genoemd mag je als verkopende partij het 0% btw-tarief toepassen, mits je verkoopt aan een bedrijf uit een ander EU-land dat beschikt over een geldig btw-nummer (business-to-business). Dit is dan een intracommunautaire levering. 

Let wel op dat er in dit geval een ICP-aangifte moet worden gedaan bij de Belastingdienst.

Verkopen in Nederland (B2B en B2C)

Bij het verkopen van goederen kennen we in Nederland twee soorten btw-tarieven: 9% of 21% btw. 

Het btw-tarief van 9% is van toepassing op een selecte groep goederen en diensten, zoals eten en drinken. De overheid wil hiermee deze goederen en diensten voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk en betaalbaar maken. 

Naast het 9% btw-tarief heb je het standaard btw-tarief van 21%, dat voor de meeste producten en diensten van toepassing is.

Verkopen in België (B2C)

B2C (business-to-consumer)-verkopen buiten Nederland worden gezien als afstandsverkopen wanneer:

  • Er wordt geleverd aan Belgische afnemers die geen btw-aangifte doen
  • direct of indirect, door jou of voor jouw rekening wordt vervoerd vanuit Nederland.

Er hoort een drempelbedrag bij afstandsverkopen. Zodra je totale B2C-omzet buiten Nederland, maar binnen de EU wordt overschreden, ben je verplicht om je te registreren voor de Unieregeling en over je verkopen de lokale btw-tarieven te berekenen en te betalen in plaats van de Nederlandse 9% of 21% btw-tarief. 

Het drempelbedrag voor afstandsverkopen naar andere EU-landen bedraagt 10.000 euro exclusief btw. Hierbij maakt het niet uit of je bijvoorbeeld op Bol.com, Amazon of via je eigen webshop verkoopt. 

Het kan voorkomen dat je in een bepaald jaar over het drempelbedrag heen bent gegaan. Dit betekent dat je direct vanaf de eerstvolgende buitenlandse verkoop btw-plichtig bent in het desbetreffende land. Doordat Bol.com alleen actief is in België, hoef je alleen rekening te houden met de Belgische B2C-verkopen.

Unieregeling/OSS (6% of 21% Belgische btw)

Vóór juli 2021 was de regelgeving qua btw een stuk complexer dan nu. Ieder EU-land had zo zijn eigen drempelbedrag. Indien je boven dit drempelbedrag uitkwam, moest je in dit land een btw-nummer aanvragen en periodiek btw-aangiftes doen. 

Met de Unieregeling en het éénloketsysteem is het proces van aangeven en betalen van de buitenlandse btw sterk vereenvoudigd. Je regelt nu met één melding/aangifte de btw-afdrachten voor alle EU-landen. Met andere woorden, jij als ondernemer betaalt het totaal aan alle EU-lidstaten verschuldigde btw-bedragen in één keer aan de Nederlandse Belastingdienst. De Nederlandse Belastingdienst zorgt op zijn beurt ervoor dat deze btw bij de buitenlandse Belastingdiensten belandt. 

Net zoals in Nederland gelden er in België verschillende soorten btw-tarieven voor goederen en diensten. Voor boeken geldt bijvoorbeeld het verlaagde 6% btw-tarief. Het standaard btw-tarief in België is net zoals in Nederland 21%, dit tarief geldt voor het grootste gedeelte van de goederen en diensten in België.

Niet geregistreerd voor de Unieregeling/OSS (9% of 21% Nederlandse btw)

Als je niet bent geregistreerd voor de Unieregeling, behandel je de Belgische verkopen zoals de Nederlandse verkopen. Je berekent de Nederlandse btw en draagt deze btw uiteraard af aan de Nederlandse Belastingdienst.

Let op: Verkoop je sinds juli 2021 stabiel meer dan 10.000 euro op jaarbasis in België en ben je nog steeds niet geregistreerd voor de Unieregeling? Doe dit dan snel, omdat de Belgische Belastingdienst regelmatig verkopers op Bol.com controleert en fikse boetes uitschrijft als je geen Belgische btw hebt afgedragen.

Hulp nodig bij de administratie van je e-commerce bedrijf?

Er komen al met al veel belastingregels om de hoek kijken als je online gaat verkopen. Het is belangrijk dat je je hieraan houdt, omdat het je anders erg duur kan komen te staan. Denk bijvoorbeeld aan vervelende naheffingen of zelfs boetes.

Neem een boekhouder in de arm die gespecialiseerd is in administratie voor e-commerce. Ons boekhoudsysteem koppelt bijvoorbeeld eenvoudig met Bol.com waardoor je zeker weet dat alle transacties goed worden verwerkt! Heb jij nog vragen? Neem dan vrijblijvend contact op.

Dit is wat Booky doet voor ondernemers

Administratie

Jaarrekening

Advies

Belastingen